?

Log in

mijnenveger - Uit het leven van Bloem [entries|archive|friends|userinfo]
pluizigebloem

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

mijnenveger [Apr. 10th, 2005|02:00 pm]
pluizigebloem
[I'm feeling......... |uncomfortableuncomfortable]vandaag is het mijnenvegerspeel dag voor mij. Ik ben al minstens een uur bezig met mijntjes wegvegen. Leuk hoor. Je moet toch wat doen.


Maar aan de andere kant, ik moet mijn kamer nog opruimen, douchen, gitaarspelen, liedjes schrijven (het liefst een stuk of 40), de was ophangen en nieuwe was wassen, iets eten, mailtjes sturen, mijn ouders bellen, mijn fiets ophalen bij mijn ouders, rekeningen versturen, informatieboekjes voor studies aanvragen voor volgend jaar. Poeh, ik moet zoveel doen. Maar dan ga ik mijn tijd verdoen met urenlang mijnenveger spelen. Wat is het nut van het bestaan? Vandaag beantwoord ik hem met: het nut van ons bestaan is mijnenveger spelen. Ongetwijfeld!


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: phileine
2005-04-10 02:25 pm (UTC)
Mijnenveger is gewoon té verslavend.

Gelukkig heb ik mijn periode al gehad :p
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pluizigebloem
2005-04-10 09:11 pm (UTC)
gheghe, ik ehb het gewoon zo eens in de zoveel tijd. En vandaag was zo'n dag. Gelukkig kon ik me nog net op tijd van de computer afwenden zodat ik niet gedoemd ben tot nog 200 jaar mijnenvegerspeeldagen
(Reply) (Thread)