?

Log in

Roeping! - Uit het leven van Bloem [entries|archive|friends|userinfo]
pluizigebloem

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Roeping! [Apr. 21st, 2005|11:26 pm]
pluizigebloem
[I'm feeling......... |annoyedannoyed]
[you should listen to this song, just like I do |Older Chests - Damien Rice]

Yes ik heb mijn roeping gevonden!!! Het heeft lang geduurt, te lang. Maar nu heb ik het! Ik ga het conservatorium doen. Richting klassieke gitaar.

Een probleem: de toelatingen zijn al over minder dan een maand. En... ik heb al lang niet meer veel gespeeld en ook mis ik zo'n beetje alle muziektheorie die ik moet hebben... DUS dat word een hele maand HEEL hard leren en studeren en gitaarspelen tot mijn vingers ervanaf vallen. heeft iemand nog de behoefte om me te helpen met solfege en muziektheorie? Vooral solfege, muziektheorie kan ik uit een boek leren.

iemand?
*kijkt smekend*

en nog een probleem: ik heb geen zin om te praten en juist nu loopt iedereen tegen mij te praten! Misschien tijd om te gaan slapen.


LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-04-22 09:04 pm (UTC)
He he, dat werd tijd he meid!
succes met spelen ;-)
WirteX
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pluizigebloem
2005-04-24 09:23 pm (UTC)
hoe de fuck kom jij nou aan mijn weblog adres?
(Reply) (Parent) (Thread)