?

Log in

Ok ik ben gebroken. Gescheurd. Eigenlijk ben ik wel een beetje dood… - Uit het leven van Bloem [entries|archive|friends|userinfo]
pluizigebloem

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 13th, 2005|12:40 am]
pluizigebloem
Ok

ik ben gebroken. Gescheurd. Eigenlijk ben ik wel een beetje dood nu. Verward ook, enigszins dan, of misschien ook wel helemaal. Wie ben ik ook alweer. Afgelopen donderdag was ik nog blije bloem, nu meer verwelkt eigenlijk. In ieder geval niet meer aanwezig hier.

Hoe vreselijk is het ook, van de ene op de andere dag word je gewoon onderuitgehakt. De grond zomaar onder je uit geslagen. Verwacht en toch te onverwacht. Maar dat soort dingen komen altijd onverwacht I guess. Misschien is het beter ook, misschien ook helemaal niet.

stilte

Godverdomme ik baal zo verschrikkelijk!!!
(het is uit...)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: phileine
2005-06-13 11:23 am (UTC)
Oh Heather :(

Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen.. hmmpfft.. Ik kan natuurlijk
een hele hoop dingen gaan zeggen om je beter te laten voelen.. maar
maar.. argh.. ik weet het niet :(

Sterkte, knuffel
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: pluizigebloem
2005-06-14 02:23 pm (UTC)
dankje :)

I'll need it :(
(Reply) (Parent) (Thread)