?

Log in

No account? Create an account
ik verveel hij verveelt wij vervelen - Uit het leven van Bloem [entries|archive|friends|userinfo]
pluizigebloem

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ik verveel hij verveelt wij vervelen [Mar. 12th, 2005|01:48 pm]
pluizigebloem
Oh bah oh bah wat verveel ik me. En ik zit achgter een irrtante computer en ik heb heel veel te doen en niets tegelijk. Maar morgen daarentegen ga ik lekker dansen! Daar heb ik wel weer heel erg zin in.  En dit word echt een but post op dit butte livejournal ding. Waarvoor doe ik dit eigenlijk? Voor alle mensend ie het nie lezen. Gelukkig maar trouwens, het zou hun hersenen toch alleen maar besmetten met rare en vervelende gedachtes. Gedachten waar je je ook door gaat vervelen en irriteren. Wat als nu de hele wereld dit zou lezen en zou worden gehersenspoeld door mijn woorden? Zou dan iedereen zich vervelen en irriteren aan de rest? Lijkt me supercool. Dat zou mijn verlossing van mijn geverveel zijn vandaag!

Maar laat ik daar maar niet op rekenen en die 2 mensen die dit wel lezen nog meer gezeik besparen...

LinkReply

Comments:
From: (Anonymous)
2005-03-14 08:45 am (UTC)
http://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashing
(Reply) (Thread)